English

Media Belgium

Experimenteren met alternatieve munten

Hugo Avansa

Interview met Hugo van Muntuit in het najaarnummer van Avansa:

“Met alternatieve munten probeert Muntuit de samenleving te verbeteren. Sinds een paar jaar experimenteren ze met de Talento, een alternatieve munt voor zelfontplooiing en integratie. Dáár wilden wij bij Avansa meer over weten! We vroegen het aan Hugo Wanner, aanwezig op de State of the Region.”

Hugo, hoe is de Talento ontstaan?

“De meeste mensen kennen het succesverhaal van de Torekes in Gent. Na de vluchtelingencrisis stelde Fedasil aan Muntuit de vraag of en hoe gemeenschapsmunten konden helpen bij de integratie van nieuwkomers in Roeselare. In 2018 voerden we samen met de stad, het OCMW en het Lokaal Opvanginitiatief daar de Talento in.”

Dat gemeenschapsmunten werken, hebben de Torekes in de Gentse Rabotwijk bewezen! Voor corona nemen 400 individuele deelnemers deel, ook uit moeilijker bereikbare doelgroepen zoals nieuwkomers en langdurig werklozen. Samen presteerden ze tot 10.500 uren vrijwilligerswerk per jaar. 30 organisaties en handelaars waren betrokken, 220 000 munten werden uitgegeven waarvan meer dan 85% terecht kwam bij lokale handelaars in de wijk.

En hoe werkt dat dan?

“Voor vrijwilligerswerk krijg je Talento’s per uur. Met die lokale munt kan je dingen betalen zoals filmtickets, zwembeurten, vuilniszakken … , afhankelijk van welke diensten, organisaties, winkels en bedrijven meewerken. In ieder geval werkt de stad Roeselare van bij het begin al mee. Je kan er dus bij de stadsdiensten, het zwembad of het cultuurcentrum mee betalen. Daarna sloten tientallen andere organisaties zich aan.”

Wat voor vrijwilligerswerk kan dat zoal zijn?

“Het vrijwilligerswerk kan van alles zijn maar niet eender wat Lokale verenigingen, de stad, sportclubs … kunnen vrijwilligers vragen voor bepaalde klussen of evenementen zoals de vestiaire bedienen in Cultureel Centrum De Spil, flyeren voor dienstencentrum De Waterdam, praattafels begeleiden bij de bibliotheek Arhus, enz. Dat vrijwilligerswerk kan door vluchtelingen en nieuwkomers gebeuren, maar net zo goed door andere stadsgenoten. Het is dus een systeem waaraan iedereen die tijd en zin heeft kan deelnemen.”

Wat zijn de effecten?

“30 organisaties werken mee. Een positief neveneffect is dat die verenigingen nu ook mekaar beter leren kennen. En van de nieuwkomers weten we dat ze heel graag iets willen doén. Dit aanbod komt tegemoet aan hun vraag. Bovendien leren ze zo het sociale weefsel van hun stad kennen.
Ze komen in contact met andere mensen. Met de lokale munt wordt hun inzet erkend en krijgen ze er ook iets voor terug.”

Er zijn ongetwijfeld ook hindernissen?

“Je moet het netwerk van organisaties en vrijwilligerswerk actief onderhouden en zorgen voor voldoende en aantrekkelijk aanbod, zowel op vlak van taken als van ruilaanbod. Daarnaast is heldere communicatie voeren voor meer bekendheid ook cruciaal. Zeker voor mensen in een kwetsbare positie moet duidelijk zijn dat het veilig is om deel te nemen.”

Hebben jullie nog toekomstplannen?

“Muntuit zal onder de noemer ‘bruto lokaal geluk‘ nog gemeenschapsmunten uitrollen. Dit als aanvullende munt voor die zaken waar de euro nu tekortschiet. De doelen raken verschillende thema’s: verbinding tussen mensen, levenslang leren, waarderen, actief bewegen en bewust stilstaan. Of, de Happy Planet Index volgend. Connect, Keep Learning, Take Notice, Give, Be Active.”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde posts

Artikel Wascabi 2023 De Federatie

Leercredits met Klaas Verstraete
Dit is een artikel verschenen in Wascabi (2023) van De Federatie. Innovatie is het

Lichtervelde sluit proefproject met gegarandeerd inkomen en lokale munt af.

Geleerde lessen
In Lichtervelde is het proefproject met een gegarandeerd inkomen voor de inwoners met een

Wat we leerden van TalentO

Gemeenschapsmunt Roeselare
De gemeenschapsmunt TalentO stopt eind 2022 na enkele mooie en leerrijke jaren. Het begon

Dit was Community Brouwers

Download de presentaties en bekijk foto's
Bier brouwen is een proces van geduld, experimenteren en de juiste ingrediënten samen gooien.

Een munt met een lokaal verhaal

Artikel Frontaal GMF
Dit is een artikel verschenen in Frontaal (winter 2022) van het Gents Milieu Front.

Wat valt er te leren over de appontwikkeling van Klavers – Deel 2

Netwerkeconoom Jonas Van Lancker vertelt
Jonas Van Lancker is lector netwerkeconomie aan de Howest en projectcoördinator van LoREco*. Hij

Idee voor een nieuwe munt

Contact

Selecteer een voorkeurmoment voor uw afspraak