English

Media Belgium

Lichtervelde lanceert gegarandeerd inkomen.

Klavers Lichtervelde VRT NWS

In Lichtervelde start een proefproject met een gegarandeerd inkomen voor de inwoners, en dat met een eigen lokale munt, de Klavers. De Klavers zijn enkel inzetbaar binnen de gemeente en dragen bij tot het uitbouwen van een sterkere en duurzame lokale gemeenschap en economie. De gemeenschapsmunt kan worden ingezet bij lokale handelaars, lokale horeca of voor onderlinge diensten door inwoners van Lichtervelde. Bovendien krijgen honderd inwoners binnen dit proefproject een maandelijks gegarandeerd inkomen dat in Klavers wordt uitgekeerd. Het project is een initiatief van Lichtervelde Lokaal en LoREco, een onderzoeksproject uitgevoerd door Howest, Happonomy, Muntuit en FairFin en geniet de steun van het Europees Sociaal Fonds.

“Klaveren is lokale ondernemers, klanten, vzw’s en zorgzame inwoners met elkaar verbinden,” legt Jonas Van Lancker uit, als projectcoördinator bij LoREco. “Klavers versterken het lokaal kopen en zorgzaam handelen, en creëren een lokale, duurzamere economie waarbij de mens centraal staat.”

De voorbije weken hebben een tiental lokale handelaars en verenigingen zich al aangesloten. Daarnaast registreren zich ook dagelijks inwoners van Lichtervelde als Klaveraars. Voor de diensten die zij leveren, als handelaar, vereniging of particulier, betalen zij met fysieke Klavermunten, of via een speciaal ontwikkelde app. Eén Klaver heeft een aankoopwaarde van één euro.

“Bij mij kan je met Klavers betalen omdat ik geloof dat zulke initiatieven lokaal shoppen aanmoedigen, drempels verlagen en er zo waardevolle verbindingen ontstaan. Omdat ik ook denk dat de lokale gemeenschap al een tijdje terug aan het opleven is, maar het kan altijd nog wat beter”, zegt Niek De Vos, eigenaar van PrintbaAr.

GEGARANDEERD INKOMEN

Het Klaver-experiment gaat nog een stap verder. Honderd willekeurig gekozen inwoners van Lichtervelde krijgen een maandelijks gegarandeerd inkomen van telkens 16 klavers, die digitaal worden uitgekeerd. “In het totaal zijn er 20.000 Klavers die over de termijn van één jaar in omloop worden gebracht. We willen zo onderzoeken welk effect zo’n gegarandeerd inkomen heeft op de ontvangers en op de lokale economie. Het systeem is op 1 februari gestart,” vertelt Sander Van Parijs van LoREco.

Uiteraard kunnen ook andere Lichterveldenaren die geen gegarandeerd Klaver-inkomen ontvangen, Klavers gebruiken. Zij kunnen in Klavers beloond worden en zelf via de app euro’s in Klavers omzetten, om ze dan zelf uit te geven. Ook lokale doelen kunnen profiteren van de Klavers. Wie z’n Klavers niet gebruikt, ziet een deel automatisch doorstromen naar lokale goede doelen en organisaties die zich lokaal inzetten voor mens en planeet. Zo wordt de Lichterveldse community versterkt en krijgt de lokale economie een duurzame impuls.

UNIEK PROEFPROJECT

Het uitkeren van een gegarandeerd inkomen via een gemeenschapsmunt is uniek. Het project is dan ook meteen een proeftuin en onderzoeksproject voor heel wat instanties die op zoek gaan naar alternatieve vormen van economie met een andere focus en logica.

“De huidige jacht naar eeuwige groei is onverzoenbaar met zorgzaam omgaan met mens en natuur. Maar onze huidige economie en het daaraan gekoppelde geldsysteem heeft economische groei nodig. Daarom is het van cruciaal belang om te onderzoeken hoe we onze economie grondig anders kunnen organiseren”, licht Jonas Van Lancker van LoReCo het waarom van dit experiment toe. “Door het opzetten van een lokale munt, waarbij je als gemeenschap zelf kan bepalen wat de spelregels zijn en daar een gegarandeerd inkomen aan te koppelen, onderzoekt LoREco hoe de uitbouw en versterking van lokale regeneratieve economieën maximaal kan worden ondersteund. De kern van zo’n regeneratieve economie ligt bij het verhogen van financiële zekerheid, inzetten op het herstel van ecologie, het versterken van het lokale sociaal weefsel en ruimte laten voor persoonlijke ontwikkeling. Zo worden extra betekenislagen toegevoegd aan wat we als waardevol omschrijven.”

De Klavers en het gegarandeerde inkomen worden in Lichtervelde als proefproject uitgewerkt in 2022 en zullen nadien worden geëvalueerd. Als het enthousiasme voor de gemeenschapsmunt groot is en blijft, kan het project worden voortgezet.

Meer info:

www.klaverslichtervelde.be

Facebookgroep ‘Lichtervelde koopt lokaal’

www.loreco.be

Lees het artikel op VRT NWS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde posts

Ontmoet Klaas

Onze nieuwe collega!
Sinds kort maakt Klaas Verstraete deel uit van ons team! Je zal hem vooral

Uitmunter Hugo

Geniet van je pensioen
Wij vierden onlangs niet alleen het vijfjarig bestaan van Muntuit maar ook de carrière

Beleidsplanningproces

In zes stappen
De eerste stappen in het beleidsplanningsproces dateren reeds van de algemene vergadering van Muntuit

Verlaag de drempel tot spullen delen met dit draaiboek voor Superdelers

Van deelplatform naar gedeeld platform
Van deelplatform naar gedeeld platform Wist je dat we 80% van onze spullen niet

1 jaar GeriefBib en opening NaaiPunt

Superdelers
Een jaar geleden opende Buurtwerk Posthof een gereedschapsbibliotheek: GeriefBieb.  Buurtbewoners die een schuurmachientje, een

Superdelers en VOC Opstap organiseren Repair Café

Repair café Roeserlare
VOC Opstap startte een aantal maanden terug een nieuw project: ‘Superdelers’. Voor een solidaire

Idee voor een nieuwe munt

Contact

Selecteer een voorkeurmoment voor uw afspraak