English

Media Belgium

Buurtijd

markt

In 2014 startte in Antwerpen-Berchem de wijkmunt Buren. Met Buurtijd leren de buurtbewoners elkaar beter kennen en bouwen ze aan een netwerk waarin men elkaar helpt en ondersteunt. Men doet voor elkaar boodschappen, geeft de plantjes water, leent een boormachine uit, enzovoort. Via Buurtijd worden ook extra helpende handen voor de buurtwerking en het schoolfeest […]

Idee voor een nieuwe munt

Contact

Selecteer een voorkeurmoment voor uw afspraak