English

Media Belgium

Missie

Wij willen lokale voorspoed en geluk genereren door mensen en gemeenschappen te verbinden
en de inzet van burgers en organisaties te waarderen. Gemeenschapsmunten zijn daarbij ons middel. De transitie naar een duurzame en participatieve samenleving is ons doel.

Als maatschappelijke beweging inspireren en activeren we gemeenschappen om met hun
eigen munt aan de slag te gaan. Als lerend netwerk motiveren en ondersteunen we lokale initiatieven en innovatieve partnerschappen.

Visie

We bouwen mee aan de transitie naar een duurzame en participatieve samenleving. We geloven dat we als samenleving dat best doen door ook ons geldsysteem te innoveren en stellen de huidige dominante denkkaders in vraag en schuiven voor de concepten “economie” en “geld” andere invullingen als de toekomstige mainstream naar voren.

Ten eerste geloven we in “economie” als samenwerkingsvorm tussen creatieve talenten om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het genereren van lokale voorspoed en geluk binnen een duurzame en participatieve samenleving.

Ten tweede begrijpen we “geld” niet als een neutrale afspraak maar als een sturende set van spelregels. Een maatschappelijk afsprakenkader dat we best aanpassen om doelgerichte samenwerking te organiseren.

Als maatschappelijke beweging zetten we in op deze verandering in denken en doen door
te demonstreren hoe het anders kan enerzijds en de samenleving hierover bewust te
maken anderzijds.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde posts

Vier Klaveraars getuigen

Wat doen zij met hun Klavers
In januari 2022 was het zo ver, 100 willekeurige Lichterveldenaren werden uitgeloot om tot

Wat valt er te leren over de appontwikkeling van Klavers

appontwikkelaar Koen De Beer vertelt
Hou het simpel als je snel wil opstarten In amper twee weken tijd kon

Geld en duurzaamheid

Ga in gesprek me je groep
“We hebben een collectief vermogen om te veranderen“, zei Mia Mottley, de premier van

Kom naar onze innovatie- en netwerkdag

Community Brouwers
Community Brouwers Donderdag 8 december – Brussel – van 10u30 tot 16u Bier brouwen

Speel op eigen houtje het geldspel ‘Enrich’

Download ons geldspel
Wil jij graag spelenderwijs het concept van ‘geld’ ontdekken in groep? Wil je het

Speel het geldspel van Muntuit

'Enrich' jezelf
Wil jij graag spelenderwijs het concept van ‘geld’ ontdekken in groep? Wil je het

Idee voor een nieuwe munt

Contact

Selecteer een voorkeurmoment voor uw afspraak