English

Media Belgium

Missie

Wij willen lokale voorspoed en geluk genereren door mensen en gemeenschappen te verbinden
en de inzet van burgers en organisaties te waarderen. Gemeenschapsmunten zijn daarbij ons middel. De transitie naar een duurzame en participatieve samenleving is ons doel.

Als maatschappelijke beweging inspireren en activeren we gemeenschappen om met hun
eigen munt aan de slag te gaan. Als lerend netwerk motiveren en ondersteunen we lokale initiatieven en innovatieve partnerschappen.

Visie

We bouwen mee aan de transitie naar een duurzame en participatieve samenleving. We geloven dat we als samenleving dat best doen door ook ons geldsysteem te innoveren en stellen de huidige dominante denkkaders in vraag en schuiven voor de concepten “economie” en “geld” andere invullingen als de toekomstige mainstream naar voren.

Ten eerste geloven we in “economie” als samenwerkingsvorm tussen creatieve talenten om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het genereren van lokale voorspoed en geluk binnen een duurzame en participatieve samenleving.

Ten tweede begrijpen we “geld” niet als een neutrale afspraak maar als een sturende set van spelregels. Een maatschappelijk afsprakenkader dat we best aanpassen om doelgerichte samenwerking te organiseren.

Als maatschappelijke beweging zetten we in op deze verandering in denken en doen door
te demonstreren hoe het anders kan enerzijds en de samenleving hierover bewust te
maken anderzijds.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde posts

Kom naar onze innovatie- en netwerkdag

Community Brouwers
Community Brouwers 2023 Donderdag 30 november, Antwerpen-Berchem Brouwen is een proces van geduld, experimenteren

Impact bevraging voor gemeenschapsmunten

Buurtijd als pionier
In oktober lanceren we onze recent ontwikkelde impact-tool voor gemeenschapsmunten. We zijn bijzonder blij

VACATURE 🔥 Aanstoker voor projecten en relaties bij Muntuit 🔥

Kom jij ons versterken?
Muntuit is een jonge, impactgerichte en ondernemende organisatie in volle groei. We zijn specialisten

Gemeenschapsmunten: goud waard voor uw VZW?

artikel VZW Actueel
Dit is een artikel gepuliceerd in april 2023 in VZW Actueel, tweewekelijkse publicatie van

TransACTIE

Werk mee aan een faire betaalapp
Januari 2023 – december 2023 Een wereld zonder cash: best praktisch! Of zijn het

Gemeenschapsmunten: andere afspraken rond geld

Podcast Zeronaut
Kan geld een sociale rol spelen en een gemeenschap aangenamer maken? Op welke manier

Idee voor een nieuwe munt

Contact

Selecteer een voorkeurmoment voor uw afspraak