English

Media Belgium

Missie

Wij willen lokale voorspoed en geluk genereren door mensen en gemeenschappen te verbinden
en de inzet van burgers en organisaties te waarderen. Gemeenschapsmunten zijn daarbij ons middel. De transitie naar een duurzame en participatieve samenleving is ons doel.

Als maatschappelijke beweging inspireren en activeren we gemeenschappen om met hun
eigen munt aan de slag te gaan. Als lerend netwerk motiveren en ondersteunen we lokale initiatieven en innovatieve partnerschappen.

Visie

We bouwen mee aan de transitie naar een duurzame en participatieve samenleving. We geloven dat we als samenleving dat best doen door ook ons geldsysteem te innoveren en stellen de huidige dominante denkkaders in vraag en schuiven voor de concepten “economie” en “geld” andere invullingen als de toekomstige mainstream naar voren.

Ten eerste geloven we in “economie” als samenwerkingsvorm tussen creatieve talenten om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het genereren van lokale voorspoed en geluk binnen een duurzame en participatieve samenleving.

Ten tweede begrijpen we “geld” niet als een neutrale afspraak maar als een sturende set van spelregels. Een maatschappelijk afsprakenkader dat we best aanpassen om doelgerichte samenwerking te organiseren.

Als maatschappelijke beweging zetten we in op deze verandering in denken en doen door
te demonstreren hoe het anders kan enerzijds en de samenleving hierover bewust te
maken anderzijds.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde posts

Sociale innovator voor gemeenschapsmunten

Versterk ons team!
Omschrijving van de vacature Muntuit is een jonge, impactgerichte en ondernemende organisatie in volle

Reflectie onderzoeksvrijwilliger

“Gemeenschapsmunten en motivatie, wat is de relatie?"
“Gemeenschapsmunten en motivatie, wat is de relatie?” Een bijdrage van Oshin Casteels “Als je

Boek een vorming

Nieuw vormingsaanbod
Ben jij/ is je organisatie iemand die bijdraagt aan een warme, solidaire en duurzame

Draaiboek TalentO

Gemeenschapsmunten als hefboom voor zelfontplooiing en integratie
Sinds enkele jaren pionieren onze lokale partners in Roeselare met de gemeenschapsmunt TalentO. Men

Gemeenschapsmunt Plattelandscentrum Eeklo

Podcast Het Meetje
Meetjes zijn munten van de Huysmanhoeve. In de Huysmanhoeve wil men iedereen waarderen die

Regelgeving rond ‘betalen’ met gemeenschapsmunten

Blauwdruk juridisch Superdelersmunt
Omdat gereedschapsbibliotheken en andere deelinitiatieven voor spullen zowel sociaal als ecologischzijn, wou Muntuit onderzoeken

Idee voor een nieuwe munt

Contact

Selecteer een voorkeurmoment voor uw afspraak