English

Media Belgium

Regelgeving rond ‘betalen’ met gemeenschapsmunten

Omdat gereedschapsbibliotheken en andere deelinitiatieven voor spullen zowel sociaal als ecologisch
zijn, wou Muntuit onderzoeken of het gebruik van gemeenschapsmunten de praktijk van spullen delen kan bevorderen en toegankelijk kan maken voor maatschappelijk kwetsbare groepen.


Maar met een gemeenschapsmunt betalen … mag dat wel? Ja hoor, een gemeenschapsmunt (ook lokale of complementaire munt genoemd) is een betaal- of ruilmiddel dat naast het gewone geld gebruikt wordt om speciale lokale doelen te realiseren. Ze vervangen dus geen Euro’s maar werken aanvullend en dat mag.


Toch moeten initiatiefnemers opletten voor een aantal zaken:

Om de huidige en toekomstige initiatieven te helpen maakten we binnen het Superdelersproject een
juridische blauwdruk voor deelinitiatieven om met gemeenschapsmunten aan de slag te gaan.

Met steun van de Vlaamse Overheid

Bekijk onze publicaties voor meer achtergrondinformatie via deze link

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde posts

Sociale innovator voor gemeenschapsmunten

Versterk ons team!
Omschrijving van de vacature Muntuit is een jonge, impactgerichte en ondernemende organisatie in volle

Reflectie onderzoeksvrijwilliger

“Gemeenschapsmunten en motivatie, wat is de relatie?"
“Gemeenschapsmunten en motivatie, wat is de relatie?” Een bijdrage van Oshin Casteels “Als je

Boek een vorming

Nieuw vormingsaanbod
Ben jij/ is je organisatie iemand die bijdraagt aan een warme, solidaire en duurzame

Draaiboek TalentO

Gemeenschapsmunten als hefboom voor zelfontplooiing en integratie
Sinds enkele jaren pionieren onze lokale partners in Roeselare met de gemeenschapsmunt TalentO. Men

Gemeenschapsmunt Plattelandscentrum Eeklo

Podcast Het Meetje
Meetjes zijn munten van de Huysmanhoeve. In de Huysmanhoeve wil men iedereen waarderen die

Regelgeving rond ‘betalen’ met gemeenschapsmunten

Blauwdruk juridisch Superdelersmunt
Omdat gereedschapsbibliotheken en andere deelinitiatieven voor spullen zowel sociaal als ecologischzijn, wou Muntuit onderzoeken

Idee voor een nieuwe munt

Contact

Selecteer een voorkeurmoment voor uw afspraak