English

Media Belgium

Privacybeleid

1. Toelichting

We zijn blij dat je vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina leggen we uit welke gegevens we verzamelen als je onze diensten, onze website of onze nieuwsbrief gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en welke maatregelen we nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Muntuit vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren:

Adres:
Muntuit vzw
Kogelstraat 34
9000 Gent

Ondernemingsnummer: 0672.931.956

Contactpersoon: Silke De Schoenmacker
E-mail: silke@muntuit.be
Tel: +32 487 296 535

2. Welke gegevens verzamelt Muntuit en voor welke doeleinden?

2.1. Wanneer je onze diensten gebruikt

Wanneer je ons contacteert om advies in te winnen of je aanmeldt voor een van onze diensten zoals opleidings- of infodagen hebben we vaak enkele persoonsgegevens nodig om je vraag te kunnen behandelen of om de dienst uit te kunnen voeren. We verzamelen in dat geval mogelijk volgende gegevens:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
  • Contactgegevens: adres, e-mailadres, telefoonnummer
  • Werkgegevens: organisatie of bedrijf waarvoor je werkt
  • Financiële informatie: rekeningnummer, ontvangen betalingen

We vragen enkel naar persoonsgegevens die relevant zijn voor de situatie en verzamelen alleen de informatie die je ons zelf meedeelt.

2.2. Wanneer je onze website bezoekt

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in je browser worden bewaard wanneer je onze website bezoekt.

We gebruiken cookies voornamelijk om het verkeer op onze website in kaart te brengen. Zo komen we te weten hoeveel bezoekers onze website heeft, welke de vaakst bezochte pagina’s zijn, of hoe men op onze website terechtkomt. Het gaat hierbij om anonieme statistieken waaruit de identiteit van een individuele bezoeker niet kan worden achterhaald. Ze helpen ons deze website en onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Op sommige van onze pagina’s staat ingevoegde inhoud van YouTube. Indien je deze video’s bekijkt plaats Google cookies op je computer. Omdat Google hiermee mogelijk je gedrag analyseert, vragen we jou eerst om toestemming alvorens verbinding te maken met YouTube en de inhoud af te spelen. Zo kies je zelf of je je gegevens met Google deelt of niet.

De overige cookies op onze website zijn functionele cookies die jouw voorkeuren onthouden en de surfervaring helpen verbeteren. We beperken het gebruik van cookies tot een minimum.

2.3. Wanneer je onze nieuwsbrief gebruikt

Indien je op de hoogte wil blijven over de activiteiten van Muntuit kan je je inschrijven op onze nieuwsbrief. We registeren in dat geval je naam, voornaam en e-mailadres.

Als je onze nieuwsbrief ontvangt kan ons nieuwsbriefprogramma vastleggen wanneer de nieuwsbrief geopend wordt en op welke links eventueel wordt geklikt.

3. Met wie delen we je persoonsgegevens?

Om onze diensten te kunnen verlenen delen we je gegevens soms met vertrouwde partners waarmee we in samenwerking activiteiten en acties organiseren. We delen enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienst te kunnen uitvoeren. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om te waarborgen dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we jouw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Indien je video’s van YouTube bekijkt op onze website analyseert Google mogelijk je kijk- en surfgedrag. We vragen jou echter om toestemming alvorens verbinding te maken met YouTube en deze inhoud te tonen. Hoewel we dankzij Google Analytics ook zelf statistieken genereren over het gebruik van onze website, heeft Google geen toegang tot de verzamelde gegevens. Gegevens worden anoniem verzameld en worden ook niet gedeeld met andere Google diensten.

Tenslotte verzamelen Facebook, Twitter en YouTube ook gegevens indien je onze profielen en pagina’s bezoekt op deze sociaalnetwerksites. We raden je dan ook aan om je privacy-instellingen op deze sites te bekijken.

4. Hoelang bewaren we de verzamelde gegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor ze zijn verstrekt, rekening houdend met de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Gegevens over het gebruik van onze website bewaren we 26 maanden.

Gegevens voor het gebruik van onze nieuwsbrief bewaren we totdat je je uitschrijft. Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je direct kan afmelden.

Gegevens op onze sociaalnetwerkprofielen blijven bestaan zolang de profielen in gebruik zijn.

5. Welke stappen ondernemen we om je privacy te beschermen?

Alle personen die namens Muntuit vzw kennis nemen van je gegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Verder hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo gebruiken we sterke wachtwoorden op al onze systemen, versleutelen we het verkeer op onze website of volgen we de stabiliteit van onze servers op met virus- en malwarescanners.

We proberen volgpogingen (“tracking”) door derden op onze website zoveel mogelijk te beperken. Zo tonen we inhoud van Vimeo zonder cookies te plaatsen. Omdat YouTube zulke anonieme verbinding niet toelaat tonen we hun video’s enkel met jouw expliciete toestemming.

Tenslotte honoreren we ook het “Niet volgen”-signaal (“Do Not Track”) van je browser. Indien je deze instelling aanvinkt in je browser nemen we je niet op in onze websitestatistieken.

6. Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken.

Je hebt recht om jouw gegevens te verbeteren of aan te vullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Met betrekking tot onze nieuwsbrief kan je je gegevens op elk moment aanpassen via de link onderaan de nieuwsbrief.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, als deze niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

Indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van de uitschrijfmogelijkheid in onze nieuwsbrief. Je kan het gebruik van cookies ook beperken of verbieden door de instellingen van je browser aan te passen.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om jouw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. We kunnen je vragen om je te legitimeren alvorens gehoor te geven aan je verzoek.

7. Waar kan je terecht met een klacht?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten, dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

Idee voor een nieuwe munt

Contact

Selecteer een voorkeurmoment voor uw afspraak