Ons lerend netwerk

We brengen gangmakers, experten en believers samen in één lerend netwerk voor gemeenschapsmunten. Muntuit verwijst door, werkt samen en zorgt voor ontmoetingsmomenten.

 

Muntuit VZW is de sociale innovator en het netwerk voor gemeenschapsmunten in Vlaanderen en Brussel

Muntuit heeft reeds jarenlange ervaring als partner, adviseur en inspirator voor gemeenschapsmunten.

 

Vind je expert

Sander Van Parijs
Netwerk en projecten

Sander heeft een achtergrond in de bestuurskunde. Hij doctoreerde rond het democratisch karakter van strategische en complexe lokale projecten en zette mee zijn schouders onder allerlei co-creatieve processen van Zürich tot Gent. Bij Muntuit is hij nauw betrokken bij de start en ontwikkeling van nieuwe gemeenschapsmunten. Zijn hart klopt voor sociale innovatie.

Hugo Wanner
Financiën en projecten

Hugo is een pionier in het vak. Bij FairFin is hij reeds jaren actief rond innovatieve economische praktijken zoals duurzame spaarformules, renteloos bankieren, sociale crowdfunding,… en uiteraard complementaire muntsystemen. Zo is Hugo sinds jaar en dag betrokken bij verschillende lokale gemeenschapsmunten en internationale initiatieven.

Alena Čápová
Vrijwilligers en vormingen

Alena groeide op in Praag en engageerde zich lang als trainer en projectcoördinator binnen het internationale jeugdwerk. Ze gelooft in de kracht van vrijwilligerswerk en krijgt energie van het begeleiden van participatieve groepsprocessen en het opzetten van creatieve en duurzame initiatieven. Bij Muntuit ondersteunt ze vrijwilligers en projecten.

Silke De Schoenmacker
Marketing en vormingen

Silke is gebeten door duurzame communicatie en vormgeving. Ze denkt graag na over het eenvoudig overbrengen van complexe thema's en vraagstukken. Iets wat ze ook toepast tijdens het opstellen en geven van vormingen.

Klaas Verstraete
Leercredits en projecten

Klaas is een sportieve trajectbegeleider. Hij ondersteunde lokale sportdiensten bij het uitwerken van een inclusief en toegankelijk sportaanbod. Hij faciliteerde kennisdeling en ervaringsuitwisseling, volgens Klaas een snelle weg naar sterke initiatieven. Voor Muntuit zal klaas Leercredits en andere projecten opvolgen.