Netwerk

Ons lerend netwerk

We brengen gangmakers, experten en believers samen in één lerend netwerk voor gemeenschapsmunten. Muntuit verwijst door, werkt samen en zorgt voor ontmoetingsmomenten.

 

Muntuit VZW is de sociale innovator en het netwerk voor gemeenschapsmunten in Vlaanderen en Brussel

Muntuit heeft reeds jarenlange ervaring als partner, adviseur en inspirator voor gemeenschapsmunten.

 

Vind je expert

Saar Fivez
Bestuurder Muntuit

Saar is een pur sang sociale innovator met heel wat ervaring in projectcoördinatie. Ze denkt graag na over maatschappelijke impact van een project en smijt zich volledig voor TriVelo, dé sociale taxifiets die nieuwkomers en senioren matcht. Zit je met een innovatief concept? Saar zegt: "gewoon uitproberen". Trial and error is de beste leerschool.

Sander Van Parijs
Netwerk en projecten

Sander heeft een achtergrond in de bestuurskunde. Hij doctoreerde rond het democratisch karakter van strategische en complexe lokale projecten en zette mee zijn schouders onder allerlei co-creatieve processen van Zürich tot Gent. Bij Muntuit is hij nauw betrokken bij de start en ontwikkeling van nieuwe gemeenschapsmunten. Zijn hart klopt voor sociale innovatie.

Alena Čápová
Vrijwilligers en vormingen

Alena groeide op in Praag en engageerde zich lang als trainer en projectcoördinator binnen het internationale jeugdwerk. Ze gelooft in de kracht van vrijwilligerswerk en krijgt energie van het begeleiden van participatieve groepsprocessen en het opzetten van creatieve en duurzame initiatieven. Bij Muntuit ondersteunt ze vrijwilligers en projecten.

Silke De Schoenmacker
Marketing en vormingen

Silke is gebeten door duurzame communicatie en vormgeving. Ze denkt graag na over het eenvoudig overbrengen van complexe thema's en vraagstukken. Iets wat ze ook toepast tijdens het opstellen en geven van vormingen.

Zoë Degroote
Projectmedewerker TalentO

Ik ben hét aanspreekpunt voor de TalentO in VOC Opstap vzw te Roeselare. Ik match de vrijwilligers met de juist organisatie in Roeselare op basis van talenten en interesses. Ik moedig de inburgeraar aan om Nederlands te spreken en geef de organisatie tips en tricks om op een correcte manier te communiceren met de inburgeraar.

Inge Sauviller
Projectmedewerker Buurtijd
Inge is het aanspreekpunt voor Buurtijd in Berchem (Antwerpen).  Buurtijders contacteren haar als ze een vraag of aanbod hebben. Ze gaat actief op zoek naar geschikte vrijwilligers op basis van de talenten en interesses en  tracht iedereen aan bod te laten komen, met bijzondere aandacht voor deelnemers met een ziekte of handicap, taalbeperking,...
Klaas Verstraete
Leercredits en projecten

Klaas is een sportieve trajectbegeleider. Hij ondersteunde lokale sportdiensten bij het uitwerken van een inclusief en toegankelijk sportaanbod. Hij faciliteerde kennisdeling en ervaringsuitwisseling, volgens Klaas een snelle weg naar sterke initiatieven. Voor Muntuit zal klaas Leercredits en andere projecten opvolgen.