English

Media Belgium

De gemeenschapsmunt TalentO stopt eind 2022 na enkele mooie en leerrijke jaren.

Het begon allemaal met de vluchtelingencrisis in 2018. Er vertrok een vraag vanuit Fedasil. Kan een gemeenschapsmunt de integratie van nieuwkomers helpen? Natuurlijk antwoordden we hier enthousiast op. We gingen meteen aan de slag. Samen met Fedasil vonden we in het lokaal opvanginitiatief te Roeselare een sterke partner. De lokale medewerkers stonden open om een vernieuwende methodiek uit te proberen en ook het stadsbestuur en welzijnshuis keken positief naar het initiatief.

Het systeem was heel simpel: door iemand of een organisatie te helpen, iets te organiseren of mee te werken aan een activiteit in de buurt verdien je TalentO. Eén TalentO staat voor twee uur vrijwillige inzet. Vervolgens kon je deze munt bij deelnemende organisaties voor allerhande voordelen omruilen, zoals theater- en cinematickets, treinkaarten, zwembeurten, drankjes en hapjes, workshops … Om echt inclusief te werken ontvingen zowel nieuwkomers als geboren en getogen Roeselarenaren evenveel TalentO’s voor dezelfde actie.

Met VrijetijdsOndersteuningsCentrum Opstap, als nieuwe lokale trekker, was het project eind 2019 op kruissnelheid gekomen. Meer dan 21 organisaties namen toen deel aan het initiatief. De inzet van zo’n 300 deelnemers werd erkend en gewaardeerd door de munt.

We zagen vormen van solidariteit tussen deelnemers ontstaan. Zoals thuislozen die met TalentO’s een koffiekaart deelden. De drempels voor participatie daalden en mensen ontdekten hun vaardigheden. Zo is er het verhaal van een deelnemer uit de nachtopvang voor wie het cultureel centrum zeker niet zijn habitat was. Via TalentO kwam hij als vrijwilliger in aanraking met CC De Spil. Een andere deelnemer belde fier naar zijn maatschappelijk werkster bij het welzijnshuis om te melden dat hij mee aan het helpen was om de stad proper te houden. Ook de lokale pers had het project opgepikt (o.a. Nieuwsblad, HLN, WTV).

Toen kwam er met Corona een enorme dip. Maar de eerste successen zette de lokale partners begin 2021 aan om door te gaan.

Het was een behoorlijke uitdaging om het initiatief verder op de rails te zetten. Intussen was de context veranderd. Het netwerk was lang inactief geweest, er waren personeelswissels bij partners, er was de uitdaging om een innovatief concept richting anderstaligen te communiceren. Ook de specifieke focus van de nieuwe financiering maakte het moeilijk om van TalentO een breder verhaal te maken. Met het einde van die financiering eind 2022 stopt ook TalentO.

We nemen volgende lessen mee naar nieuwe waardevolle trajecten:

  • Het model van timebanking is ideaal om nieuwkomers te integreren in de samenleving. Het creëert gelijkwaardige relaties en verbindt capaciteiten met behoeften.
  • Zet in op de intrinsieke motivatie van deelnemers en maak deze zichtbaar. Dit doe je door ze heel direct in het aanbod te betrekken, door hen te vragen wat ze graag doen. Laat ze hierover ook aan het woord in je brede communicatie: “Ik ontdek wat ik goed kan en graag doe. En ik ontmoet mensen. Het hoeft niet, maar het is wel een mooi gebaar dat ik er TalentO voor krijg”.
  • Begeleid de ondersteunende organisaties intern. Werk niet alleen met de trekkers, maar help hen ook om hun collega’s te overtuigen. Ga dieper mee in hun dagelijkse realiteit. Organisaties met een klassiek vrijwilligersbeleid willen bijvoorbeeld heel duidelijke richtlijnen over hoe de munt aanvullend werkt op hun bestaand beleid. Terwijl andere organisaties net vrijheid en experiment willen.
  • Ga digitaal of laat de registratie van resultaten los. Papiermolens zijn dodelijk voor de motivatie van partners en deelnemers.
  • Het is moeilijk om zeer specifieke financiering te koppelen aan een breder verhaal. Maak van je breder verhaal een strategie voor specifieke doelen. Blijf benadrukken dat je echte inclusie alleen realiseert door iedereen te laten meedoen ongeacht afkomst.

Naast deze tips kan de publicatie “Draaiboekje Gemeenschapsmunten als hefboom voor integratie en zelfontplooiing” ook jouw initiatief verder inspireren.

Met dank aan Ellen Coghe (Stad Roeselare), Zoë Degroote en Valerie Vanhoutte (VOC Opstap) voor de leerrijke feedback.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde posts

Happy API: Proefdraaien in Gentbrugge met 350 koffies

Doe jij mee?
Sinds ons vorige artikel over Happy API hebben we niet stilgezeten. Een week geleden

Kom naar onze innovatie- en netwerkdag

Community Brouwers
Community Brouwers 2023 Donderdag 30 november, Antwerpen-Berchem Brouwen is een proces van geduld, experimenteren

Impact bevraging voor gemeenschapsmunten

Buurtijd als pionier
In oktober lanceren we onze recent ontwikkelde impact-tool voor gemeenschapsmunten. We zijn bijzonder blij

VACATURE 🔥 Aanstoker voor projecten en relaties bij Muntuit 🔥

Kom jij ons versterken?
Muntuit is een jonge, impactgerichte en ondernemende organisatie in volle groei. We zijn specialisten

Gemeenschapsmunten: goud waard voor uw VZW?

artikel VZW Actueel
Dit is een artikel gepuliceerd in april 2023 in VZW Actueel, tweewekelijkse publicatie van

TransACTIE

Werk mee aan een faire betaalapp
Januari 2023 – december 2023 Een wereld zonder cash: best praktisch! Of zijn het

Idee voor een nieuwe munt

Contact

Selecteer een voorkeurmoment voor uw afspraak