English

Media Belgium

Gemeenschapsmunten: goud waard voor uw VZW?

Gemeenschapsmunten

Dit is een artikel gepuliceerd in april 2023 in VZW Actueel, tweewekelijkse publicatie van Procura, i.s.m. Intersentia en Larcier. Het zijn dure tijden. Het huidige economisch klimaat maakt dat het voor VZW’s niet makkelijk is om de begrotingen in evenwicht te houden. In crisistijden is het goed om je werking eens kritisch tegen het licht […]

Biodiversiteit: de natuur opnieuw centraal stellen binnen de financiële sector

foto-triodos-sponsorbijdrage-biodiversiteit

Biodiversiteit is het fundament van ons leven op aarde. Zonder biodiversiteit is er geen welvaart op lange termijn mogelijk. Daarom krijgt biodiversiteit een centrale plaats in het investeringsbeleid van Triodos Investment Management. Gezien de drastische wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit moeten we dringend zaken begrijpen en actie ondernemen. In vijftig jaar tijd zijn de populaties […]

De digitalisering van ons geld is nefast voor mens, planeet en lokale economie

servaas

OPINIESTUK DE STANDAARD Door digitaal te betalen vullen we de zakken van big tech en big finance, schrijft Servaas Van Huylenbroeck. Servaas Van Huylenbroeck Projectcoördinator bij Muntuit voor het project ‘Burgers herontwerpen digitaal betaalverkeer voor mens en planeet’. De manier waarop we betalen, is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Digitaal betalen is steeds meer de […]

Wat we leerden van TalentO

TalentO

De gemeenschapsmunt TalentO stopt eind 2022 na enkele mooie en leerrijke jaren. Het begon allemaal met de vluchtelingencrisis in 2018. Er vertrok een vraag vanuit Fedasil. Kan een gemeenschapsmunt de integratie van nieuwkomers helpen? Natuurlijk antwoordden we hier enthousiast op. We gingen meteen aan de slag. Samen met Fedasil vonden we in het lokaal opvanginitiatief […]

Reflectie onderzoeksvrijwilliger

“Gemeenschapsmunten en motivatie, wat is de relatie?” Een bijdrage van Oshin Casteels “Als je mensen beloont met gewoon geld of gemeenschapsmunten dan ondermijn je net hun motivatie”. Dit soort van verzuchting horen we wel vaker, zeker wanneer het gaat over vrijwilligerswerk. Gemeenschapsmunten, ook wel lokale munten of complementaire munten genoemd, worden soms gezien als beloningen. […]

Blockchain en gemeenschapsmunten

blockchain

Muntuit gaf  een vorming over blockchain aan het team van FairFin. Je weet wel dat digitaal, gedeeld, distributief logboek met haar toepassingen in de wereld van de cryptomunten. Uiteraard vallen er heel wat kritische bedenkingen te maken over deze technologie, maar er zijn ook reden om – ook als minder technisch geïnteresseerde medemens – “excited” […]

Idee voor een nieuwe munt

Contact

Selecteer een voorkeurmoment voor uw afspraak